Aanleiding Handelingsbank

Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag wil het zelf-oplossend vermogen en de lokale doorzettingskracht van de regio’s vergroten. Het Schakelteam heeft daarom het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) en Andersson Elffers Felix (AEF) gevraagd om complexe casuïstiek te helpen oplossen. Er zijn verschillende casussen uitgewerkt. Daaruit is een beeld naar voren gekomen van de meest voorkomende knelpunten waar professionals tegen aan lopen in het organiseren van de zorg voor mensen met verward gedrag. Ook zijn daar de oplossingen voor in beeld gebracht.

Waarom een handelingsbank?

Iedereen kent het begrip kennisbank. Vaak zijn digitale kennisbanken websites waar allerlei kennis rondom bepaalde thematiek wordt verzameld. Het Schakelteam is ervan overtuigd dat gebrek aan kennis rondom mensen met verward gedrag niet het voornaamste probleem is. Er is ontzettend veel bekend. Wat we in de praktijk wel vaak zien is gebrek aan handelingsperspectief. Wie moet wat op welk moment doen? Vaak blijkt de praktijk complexer dan in kennisbanken is uit te drukken. Daarom deze handelingsbank; een digitale bank met handelingsopties, voorbeelden, instrumenten, interventies en oplossingen voor problemen die vaak rondom mensen met verward gedrag voorkomen.

Deze handelingsbank moet het zelfoplossend vermogen en de lokale doorzettingskracht in de regio’s vergroten. Het voorziet in twee zaken:

  1. Handelingsperspectief en handelingsinstrumenten voor professionals die vastlopen in de bureaucratie rondom personen met verward gedrag
  2. Een methode voor professionals, regieteams, veiligheidshuizen en regionale schakelteams om structurele lessen uit casuïstiek te leren en op basis daarvan tot nieuwe oplossingen te komen.