Soms ervaren anderen (naasten, buren, wijkgenoten, voorbijgangers) gedrag van mensen als overlastgevend. Het gaat dan niet zozeer om zeer gevaarlijk gedrag, maar om zogenaamd externaliserend gedrag. Er kan wel sprake zijn van strafbare feiten zoals het verstoren van de openbare orde, belediging of intimidatie.

Bij mensen die dit gedrag vertonen is vaak sprake van multi-problematiek zoals een ernstige psychiatrische aandoening, een licht verstandelijke beperking (lvb), een verslaving en financiële- of bijvoorbeeld huisvestingsproblematiek. Als iemand alleen overlastgevend gedrag laat zien is dat niet genoeg grond voor een gedwongen behandeling. Als er zorg aanwezig is, is dat vaak bemoeizorg.

Ook voor politie en justitie zijn de feiten onvoldoende ernstig om direct in te grijpen. Als de politie iemand aanhoudt, dan kan diegene snel zijn weg vervolgen. Boetes blijven lang openstaan en hebben geen of nauwelijks invloed op iemands gedrag.