Sommige mensen met verward gedrag hebben een verleden van agressie- en geweldincidenten. Professionals maken zich zorgen omdat zij inschatten dat er een hoog risico is op gevaarlijk gedrag voor mensen zelf, mensen om hen heen, of voor hulpverleners. Deze mensen kennen vaak een combinatie van verschillende problemen die hun gedrag veroorzaken, zoals psychiatrische stoornissen, een licht verstandelijke beperking, een verslaving, dakloosheid.

Zij zijn vaak eerder in aanraking geweest met de politie en zijn eerder vanwege agressieproblematiek veroordeeld. Vaak zijn ze opgenomen geweest in een kliniek. Hun problemen zijn moeilijk op te lossen. Professionals weten niet altijd wat de beste aanpak is en zien maar weinig mogelijkheden binnen het bestaande instrumentarium. Mensen zwerven daardoor door het systeem. Ze zitten soms in een kliniek, vaak thuis, soms in detentie en soms zelfs op straat.

In totaal zijn er ongeveer 2.000 tot 3.000 mensen (AEF, 2017) die voldoen aan bovenstaande beschrijving. Veiligheidshuizen hebben in toenemende mate zicht op deze groep. In verschillende regio’s wordt de zorg, begeleiding en het toezicht op deze mensen vanuit het Veiligheidshuis afgestemd met de verschillende partijen. Als er sprake is van een strafrechtelijke titel dan heeft de Reclassering toezicht. Zij kunnen ook indiceren en plaatsen voor zorg.