Categorie

Derde orde

In de ‘Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg’ (Wvggz) is ambulante dwang als mogelijkheid opgenomen. Die is vanaf 2020 van kracht. Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO) is al wel bezig om een generieke module te ontwikkelen waarin dat principe verder is uitgewerkt. Daarmee kan meer handen en voeten worden gegeven aan het principe van dwang en drang.

Voor meer informatie zie http://www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl/project/generieke-module-drang-en-dwang/

Was deze oplossing nuttig?

Laat het ons weten als u deze oplossingen nuttig vond door op de like knop te klikken.
Likes Laden...

Feedback

Laat het ons weten indien u een persona, knelpunt of oplossing mist. We zullen dit bij een volgende herijking meenemen.
Feedback geven