Categorie

Eerste orde

In de gemeente Vught heeft de GGD Hart voor Brabant een pilot uitgevoerd waarin 2 verpleegkundigen 20 uur per week in de wijk aanwezig zijn. De doelstellingen van dit project waren:

  • De doelgroep verwarde en/of overspannen personen in beeld brengen, zowel in omvang als aard
  • Een daling van het aantal meldingen van overlast door verwarde en/of overspannen personen bij de politie
  • Heldere samenwerkingsafspraken met gemeente, politie, sociaal wijkteam, crisisdiensten en zorginstellingen over het voorkomen van overlast door overspannen en/of personen met verward gedrag
  • Een samenwerkingsmodel ontwikkelen waarin afspraken met partnerinstellingen en oplossingen op korte en lange termijn gestalte krijgen.

De GGD beschrijft het voordeel zelf als volgt: “De Wijk GGD’er kent de weg naar de instellingen in Vught en staat in nauw contact met onder meer het sociaal team/Wegwijs+, de politie en de veiligheidscoördinator van de gemeente Vught. Doel is dat de Wijk GGD’er preventief ingrijpt dus overlast beperkt c.q. voorkomt en indien nodig bemiddelt naar de juiste zorg. Om te voorkomen dat mensen verder in de problemen raken, de situatie escaleert en maatschappelijke onrust ontstaat.”

De pilot is steeds verder gegroeid met onder andere financiering van het ministerie van Veiligheid en Justitie en de provincie Noord Brabant. Inmiddels zijn in dertien gemeenten wijk-ggd- ers actief. Deze gemeenten worden ondersteund door het CCV.

Als u meer wilt weten over het oorspronkelijke traject in Vught kijk dan hier.

Voor informatie over de aanpak van het CCV, kijk hier.

Was deze oplossing nuttig?

Laat het ons weten als u deze oplossingen nuttig vond door op de like knop te klikken.
Likes Laden...

Feedback

Laat het ons weten indien u een persona, knelpunt of oplossing mist. We zullen dit bij een volgende herijking meenemen.
Feedback geven