In het voorjaar van 2018 komt de werkwijzer medisch noodzakelijk verblijf beschikbaar. Daarin zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop al vanaf opname in de ggz wordt nagedacht over het vervolgtraject na ontslag. Afspraken over de beschikbaarheid van voorzieningen vanuit de Wmo maken daar onderdeel van uit.

Zie voor meer informatie www.zorginstituutnederland.nl

Was deze oplossing nuttig?

Laat het ons weten als u deze oplossingen nuttig vond door op de like knop te klikken.
Likes Laden...

Feedback

Laat het ons weten indien u een persona, knelpunt of oplossing mist. We zullen dit bij een volgende herijking meenemen.
Feedback geven