Categorie

Eerste orde

Als er onenigheid is tussen professionals uit verschillende domeinen, kan een waardendialoog uitkomst bieden. Daarmee worden alle betrokkenen om tafel gezet. Die pellen gezamenlijk aan de hand van verschillende niveaus af waar iedereens verantwoordelijkheid zit en waar dit ophoudt. En wat daaronder ten grondslag ligt. Er kan van organisatiecultuur terug worden geredeneerd naar organisatiestructuur, onderliggende regelgeving en financiële prikkels naar uiteindelijk de waarden die daaraan ten grondslag liggen. Op die manier kan je elkaars beweegredenen beter begrijpen. En vanuit dit dieper begrip is het gemakkelijker samen eigenaarschap te nemen over mensen waar je samen bij betrokken bent, ieder vanuit zijn eigen perspectief.

Voor meer informatie over deze oplossing: Albert Jan Kruiter // Instituut voor Publieke Waarden // aj@publiekewaarden.nl

Was deze oplossing nuttig?

Laat het ons weten als u deze oplossingen nuttig vond door op de like knop te klikken.
Likes Laden...

Feedback

Laat het ons weten indien u een persona, knelpunt of oplossing mist. We zullen dit bij een volgende herijking meenemen.
Feedback geven