Categorie

Eerste orde

Aan het begin van een forensisch-klinische behandeling kan al geanticipeerd worden op wat na de behandeling zal gebeuren. Bij Transfore doen ze dat door een trajectplan te maken. Daar wordt het vervolgtraject uitgestippeld en geanticipeerd op obstakels in het systeem. In een trajectoverleg met stichting Dimence en ketenpartners zoals GGNet De Boog, RIBWGO, Veiligheidshuis, Trajectum, Tactus (reclassering), Mediant en Veldzicht worden deze plannen en casus besproken waardoor plannen uitgevoerd kunnen worden. Hierdoor stopt de behandeling niet plotseling buiten de kliniek.

Voor meer informatie over deze oplossing zie www.transfore.nl/trajectoverleg-fcon-werpt-eerste-vruchten-af of contact Martin Mennen // Transfore // m.mennen@transfore.nl of Leon Feijen // Transfore // l.feijen@transfore.nl

Was deze oplossing nuttig?

Laat het ons weten als u deze oplossingen nuttig vond door op de like knop te klikken.
Likes Laden...

Feedback

Laat het ons weten indien u een persona, knelpunt of oplossing mist. We zullen dit bij een volgende herijking meenemen.
Feedback geven