Categorie

Eerste orde

Personen met verward gedrag zijn vaak onvoldoende in staat om in hun eigen inkomen te voorzien of deze te behouden in een periode dat het niet zo goed gaat. Het lukt niet altijd om aan alle eisen te voldoen die aan het verstrekken en behouden van een uitkering worden gesteld door de gemeentelijke Sociale Dienst of UWV. Toch is een stabiel inkomen ook voor mensen met verward gedrag van groot belang. Omdat een instabiel inkomen op korte termijn stress en onrust oplevert, maar ook omdat zonder inkomen schulden ontstaan, en mensen zelfs hun huis kunnen verliezen. Zulke instabiliteit kan het verward gedrag verergeren en een behandeling minder effectief maken.

Gelukkig biedt onze bureaucratie mogelijkheden om een uitzondering te maken. Die worden niet altijd standaard aangeboden door een Sociale Dienst. Daarom kan het handig zijn te verwijzen naar relevante wetgeving. Gemeenten hebben alle vrijheid om een inkomen te verstrekken, zelfs zonder voorwaarden. Daarvoor kunt u refereren naar artikel 18, lid 1 van de Participatiewet. Daar staat dat de gemeente uitzonderingen kan maken, afgestemd op de situatie van de burger in kwestie (‘Het college stemt de bijstand en de daaraan verbonden verplichtingen af op de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van de belanghebbende.’). Daarmee kunt u de gemeente overtuigen om een structureel of eenmalig inkomen te verstrekken, en personen met verward gedrag vrijstellen van toelatingsvoorwaarden of de sollicitatieplicht.

Voor meer tips over mogelijke uitzonderingen: Eelke Blokker // Sociaal Hospitaal // eelke@sociaalhospitaal.nl

Was deze oplossing nuttig?

Laat het ons weten als u deze oplossingen nuttig vond door op de like knop te klikken.
Likes Laden...

Feedback

Laat het ons weten indien u een persona, knelpunt of oplossing mist. We zullen dit bij een volgende herijking meenemen.
Feedback geven