Categorie

Eerste orde

Om in aanmerking te komen voor zorg en inkomensvoorzieningen, is een inschrijving in het BRP van belang. Sommige gemeenten stellen daar voorwaarden aan, zoals het hebben van een vast verblijfadres, het kunnen overleggen van 3 logeeradressen, of het verblijf van een minimumaantal nachten in de maatschappelijke opvang. In sommige gevallen zijn die voorwaarden niet te realiseren. Bijvoorbeeld wanneer iemand niet meer in de maatschappelijke opvang mag komen vanwege agressie in het verleden, of wanneer een persoon met verward gedrag een beperkt netwerk heeft. Of is er een inkomen nodig voor een woning, en is dat inkomen afhankelijk van de aanwezigheid van een inschrijfadres.

In deze gevallen kan de gemeente een uitzondering maken, en een postadres verstrekken, zo nodig na een fraudecheck. Wettelijk staat een gemeente daar niets in de weg. Sterker nog, dit beleid wordt vanuit de rijksoverheid aangemoedigd.

Voor meer tips over mogelijke uitzonderingen: Eelke Blokker // Sociaal Hospitaal // eelke@sociaalhospitaal.nl

Zie ook info van de Federatie Opvang en de Nationale Ombudsman: http://www.opvang.nl/site/item/nieuwe-circulaire-briefadres-voor-dakloze-mensen

Was deze oplossing nuttig?

Laat het ons weten als u deze oplossingen nuttig vond door op de like knop te klikken.
Likes Laden...

Feedback

Laat het ons weten indien u een persona, knelpunt of oplossing mist. We zullen dit bij een volgende herijking meenemen.
Feedback geven