Categorie

Eerste orde

Soms zit een eigen bijdrage of het betalen van een eigen risico toegang tot zorg in de weg. In de regio’s Gelderland-Zuid en Foodvalley Utrecht zijn er projecten ingericht die het probleem van het eigen risico van de zorgverzekering aanpak aanpakken. In de regio Gooi en Vechtstreek is de eigen bijdrage voor toeleiding naar (O)GGZ, dagbesteding en ondersteuning binnen de verslavingszorg en maatschappelijke opvang afgeschaft. De vrijstelling daarvan voor cliënten wordt geregeld in een algemene plaatselijke verordening.

Contactpersoon: Tjolina Proost // Regio Gooi- en Vechtstreek // t.proost@regiogv.nl

Een alternatieve manier om hier invulling aan te geven is het inrichten van een medicijnenvoedselbank.

Was deze oplossing nuttig?

Laat het ons weten als u deze oplossingen nuttig vond door op de like knop te klikken.
Likes Laden...

Feedback

Laat het ons weten indien u een persona, knelpunt of oplossing mist. We zullen dit bij een volgende herijking meenemen.
Feedback geven