Categorie

Tweede orde

Een casus die zich kenmerkt door zorgmijden, heeft vaak aanhoudend aandacht nodig. De vinger moet immers continu aan de pols gehouden worden. Een gesprek voeren over welke structurele lessen uit een casus te trekken zijn gebeurt niet altijd en is lastig. Dat komt omdat er verschillende niveaus en elementen op elkaar in werken. Het volgende analysekader kan daarbij helpen.

  1. Om welk type knelpunten gaat het?
    1. Welke persoonlijke knelpunten spelen er, die met de cliënt te maken hebben?
    2. Welke professionele knelpunten zijn er, die met de kennis of kwaliteit van hulpverleners te maken hebben, de kwaliteit van regie, of de mate waarin de hulpverleningsalliantie op een lijn zit?
    3. Welke systeemknelpunten zijn er? En van welke aard zijn die? Hebben ze te maken met wetgeving en regels (juridisch), hebben ze te maken met financieringsstromen en belangen (financieel), hebben ze te maken met een bepaalde aanpak en manier van werken binnen of tussen organisaties (cultureel) of hoe we bepaalde zaken (niet) hebben georganiseerd (organisatorisch)?
  2. Zijn het incidentele knelpunten, of zijn ze structureel van aard? Deze vraag is het best te beantwoorden aan de hand van een grotere set aan cases.

Na het maken van een overzicht van knelpunten is het zaak om eerst te verdiepen, door de status quo bevragen. Dat kan met vragen als ‘is dit knelpunt te verklaren door… een gebrek aan professionaliteit? Een gebrek aan bruikbaar budget? Verschillende belangen? Een gebrek aan snelheid of toegang? Een gebrek aan een of meerdere voorzieningen?’ en vervolgens te bevragen waarom dát zo is.

Door op deze wijze systematisch knelpunten en de aannames in de status quo in kaart te brengen, ontstaan vervolgens de ingrediënten voor het ontwerpen van structurele oplossingen.

In de regio Rotterdam-Rijnmond/Zuid- Holland- Zuid is binnen het Veiligheidshuis één casusoverleg ingericht. Dit overleg werkt met een gedifferentieerde agenda, die loopt van lichte naar zware problematiek (enige overlast tot en met EPA top). De agenda is zo ingericht dat steeds de juiste partijen aan tafel zitten. Daar hebben is geëxperimenteerd met systeemleren door boven de casus uit te stijgen en knelpunten te identificeren.

Voor meer informatie over deze oplossing: Jelle Zeilstra // Gemeente Rotterdam // j.zeilstra@rotterdam.nl

Was deze oplossing nuttig?

Laat het ons weten als u deze oplossingen nuttig vond door op de like knop te klikken.
Likes Laden...

Feedback

Laat het ons weten indien u een persona, knelpunt of oplossing mist. We zullen dit bij een volgende herijking meenemen.
Feedback geven