Categorie

Tweede orde

In meerdere gemeenten is het hebben van een hulpvraag een criterium om in aanmerking te komen voor laagdrempelige zorg, zoals de inzet van jeugd- en sociale wijkteams. Bij mensen die zorg mijden levert dat per definitie problemen op het in het organiseren van een oplossing. Zij zullen immers geen of soms slechts sporadisch een hulpvraag formuleren, en mogelijk zelfs hulp expliciet afwijzen. Wanneer er goede reden is om toch zorg te organiseren, is het raadzaam om dit criterium buiten werking te stellen danwel een gespecialiseerd team voor mensen die zorg mijden in zetten.

Was deze oplossing nuttig?

Laat het ons weten als u deze oplossingen nuttig vond door op de like knop te klikken.
Likes Laden...

Feedback

Laat het ons weten indien u een persona, knelpunt of oplossing mist. We zullen dit bij een volgende herijking meenemen.
Feedback geven