Categorie

Tweede orde

De regio Gooi en Vechtstreek werkt in alle gemeenten bij multiproblematiek met een regisseur. Voor de complexe, domeinoverstijgende problematiek willen de gemeenten gaan werken met lokale doorzettingskracht op de gemeentelijke domeinen werk, inkomen, zorg, ondersteuning, openbare orde en veiligheid. Hieraan is ook financiële handelingsruimte gekoppeld.

Contactpersoon: Tjolina Proost // Regio Gooi- en Vechtstreek // t.proost@regiogv.nl

In de regio Flevoland heeft de gemeente Almere een opschalingsmodel met een brandpuntfunctionaris. Deze kan ingeschakeld worden wanneer meerdere partijen vastlopen bij een casus. De brandpuntfunctionaris heeft op dat moment doorzettingsmacht- en kracht.

Contactpersoon: Rita Rondeel // Gemeente Almere // rrondeel@almere.nl

Graag ook Zorgconsul Rotterdam toevoegen als voorbeeld

In Leiden is al jaren het Munchhausen overleg dit helpt mensen en organisaties die snel hulp nodig hebben en voor wie bestaande procedures verstarrend werken. Focust zich op wonen, werken, zorg en onderwijs. https://www.munchhausenleiden.nl/

Was deze oplossing nuttig?

Laat het ons weten als u deze oplossingen nuttig vond door op de like knop te klikken.
Likes Laden...

Feedback

Laat het ons weten indien u een persona, knelpunt of oplossing mist. We zullen dit bij een volgende herijking meenemen.
Feedback geven