Categorie

Eerste orde

Een perspectiefplan zet het perspectief van mensen centraal en leidt zorg, indicaties en toegang tot voorziening daaruit af. Het helpt om alle levensgebieden rondom een
persoon in kaart te brengen, prioriteiten te stellen en vervolgacties te identificeren. Met deze methode wordt overzicht verkregen door te kijken wat er nu nodig is, en hoe, en
naar wat voor perspectief op (middel-)lange termijn dat leidt. Ook laat het goed de samenhang zien tussen de oplossingen in het licht van dat doel.

De methode kan goed ingezet worden in groepsvorm met de verschillende disciplines die nodig zijn om op alle levensgebieden continuïteit te geven. Eerst wordt gekeken naar het perspectief van de persoon zelf, waarna wordt gekeken wat als eerst nodig is om de stap richting dat perspectief te bereiken: de ‘doorbraak’. Vervolgens worden de activiteiten die iemand zelf kan, waar ondersteuning vanuit professionals voor nodig is en wat voor behandeling, interventie of andere oplossingen nodig zijn om het perspectief mogelijk te maken.

Bij een onvoorspelbaar verloop is het een goed idee om voor verschillende scenario’s een maatwerkplan te maken.

Voor meer informatie over deze oplossing: Eelke Blokker // Sociaal Hospitaal // www.sociaalhospitaal.nl

Was deze oplossing nuttig?

Laat het ons weten als u deze oplossingen nuttig vond door op de like knop te klikken.
Likes Laden...

Feedback

Laat het ons weten indien u een persona, knelpunt of oplossing mist. We zullen dit bij een volgende herijking meenemen.
Feedback geven