Het Regionaal Forensisch Psychiatrisch Netwerk Oost Nederland (RFPN) bestaat sinds 2013, gemiddeld worden 100 cliënten per jaar behandeld. De doelgroep voor het RFPN wordt gevormd door mensen met een ernstige psychiatrische of psychische handicap, vaak in combinatie met psychosociale problematiek, die in aanraking zijn gekomen met de strafketen, of waarvan verwacht wordt dat ze daarmee in aanraking zullen komen, waarbij men lokaal geen adequate oplossing vond of denkt te vinden.

Het RFPN richt zich in haar casusoverleg op het realiseren van een integrale persoonsgerichte aanpak met een beschreven plan van aanpak, waarin adequaat op- en afgeschaald wordt. De unieke combinatie van kennis uit zowel de zorg- als de strafketen over regelgeving én plaatsingsmogelijkheden vormt een cruciaal (gebleken) onderdeel in de sluitende aanpak.

Het RFPN ontvangt een subsidie vanuit ZonMW voor het organiseren van een sluitende aanpak van verward gedrag.

Voor meer informatie over deze oplossing: P. Wesseloo (Gemeente Enschede)

Was deze oplossing nuttig?

Laat het ons weten als u deze oplossingen nuttig vond door op de like knop te klikken.
Likes Laden...

Feedback

Laat het ons weten indien u een persona, knelpunt of oplossing mist. We zullen dit bij een volgende herijking meenemen.
Feedback geven