Categorie

Eerste orde

Zelfregie- en herstelinitiatieven zijn laagdrempelige inloopvoorzieningen waarbij mensen met peers en ervaringsdeskundigen ondersteund worden in hun persoonlijk herstel. Er is vrije ruimte om jezelf te zijn zonder etiket, en er zijn geen behandeldoelen. In plaats daarvan kan iemand zelf regie nemen over wat hij of zij wil doen en kunnen er cursussen worden gevolgd over herstel. Deze initiatieven groeien hard en zijn vaak een goede aanvulling op de zorg vanuit de GGz. Mensen kunnen (weer) een steunend netwerk opbouwen.

Voor meer informatie over zelfregie- en herstelinitiatieven zie www.kenniscentrumphrenos.nl/kennisthemas/herstel-herstelondersteuninghttps://mindplatform.nl/media/2048/download/MIND%20Bouwstenen%20voor%20participatie%20en%20herstel.pdf?v=1 en https://mindplatform.nl/project/herstelacademies-zelfregienetwerken-2

of contact Sonja Visser // MIND // sonja.visser@wijzijnmind.nl en Greetje Senhorst greetje.senhorst@wijzijnmind.nl

Was deze oplossing nuttig?

Laat het ons weten als u deze oplossingen nuttig vond door op de like knop te klikken.
Likes Laden...

Feedback

Laat het ons weten indien u een persona, knelpunt of oplossing mist. We zullen dit bij een volgende herijking meenemen.
Feedback geven