Categorie

Eerste orde

Privacy is een veelgebruikt argument om informatie niet te delen. Dat is soms terecht, maar ook weleens onterecht. Er bestaat veel onduidelijkheid over in welke situaties informatiedeling is toegestaan of zelfs een plicht is.

Het juridische handvat voor Veiligheidshuizen ‘Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein’ is in meerdere bestuurlijke gremia omarmd als richtinggevend document voor het delen van informatie bij integrale, ketenoverstijgende samenwerking rondom complexe problematiek. Tijdens het ontwikkelplein Informatiedeling dat het Schakelteam op 28 juni 2017 organiseerde, werd ingegaan de werkwijze van het handvat in de praktijk, de ontwikkeling van een webtool en de trainingen voor procesregisseurs, juristen en
beleidsmedewerkers.

Zie hiervoor: https://vng.nl/personen-met-verward-gedrag/presentatie-handvat-gegevensdeling-zorg-en-veiligheidsdomein

Was deze oplossing nuttig?

Laat het ons weten als u deze oplossingen nuttig vond door op de like knop te klikken.
Likes Laden...

Feedback

Laat het ons weten indien u een persona, knelpunt of oplossing mist. We zullen dit bij een volgende herijking meenemen.
Feedback geven