Categorie

Tweede orde

Als cliënten agressief zijn in intramurale instellingen kunnen instrumenten uit het veiligheidsdomein worden ingezet om meer dwang uit te oefenen en zo nodig te straffen. Dat kan alleen wanneer er voldoende bewijsmateriaal is. Het documenteren, verzamelen en overdragen van bewijsmateriaal is afhankelijk van de motivatie van hulpverleners. Op dit moment zijn hulpverleners niet altijd bereid om individueel of gezamenlijk aangifte te doen. Dat heeft te maken met een ervaren gebrek aan anonimiteit. De aangifte is vaak te herleiden tot deze hulpverleners of de instelling, of de anonimiteit wordt tijdens de rechtsgang niet gegarandeerd. Zeker in intramurale instellingen – die goed vindbaar zijn door mensen met verward gedrag – weegt het risico op vergelding of herhaalde agressie naar aanleiding van de aangifte niet op tegen de mogelijke voordelen van het doen van aangifte. Een anonimiteitsgarantie zou daarbij kunnen helpen.

Was deze oplossing nuttig?

Laat het ons weten als u deze oplossingen nuttig vond door op de like knop te klikken.
Likes Laden...

Feedback

Laat het ons weten indien u een persona, knelpunt of oplossing mist. We zullen dit bij een volgende herijking meenemen.
Feedback geven