Categorie

Tweede orde

Soms is het zo dat mensen zorg mijden omdat ze boos of teleurgesteld zijn doordat ze door bureaucratische belemmeringen niet goed geholpen (kunnen) worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij het regelen van schulden. Een persoonlijke aanpak gericht op het achterhalen van de oorsprong van de boosheid of teleurstelling en het fixen van maatwerk kan soms een oplossing bieden. Vaak is er een behoefte om gehoord te worden en om serieus genomen te worden. Zeker wanneer er dan ook wordt geleerd van de redenen waarom mensen vastlopen en het systeem daarna verbeterd wordt.

Hulpverleners kunnen mensen helpen om de boosheid/woede te ontladen. Ook in de vrouwenopvang zijn daar goede voorbeelden van bijvoorbeeld middels sport.

De gemeente Den Haag voert op dit moment een pilot uit waarin mensen die gebiedsverboden en/of veel klachten hebben bij (semi-)publieke organisaties worden benaderd door hulpverleners uit het Sociaal Wijkteam die specifiek goed zijn in het luisteren en present zijn bij woede en agressie: zogenaamde ‘Anger Managers’. Die de woede kunnen ombuigen in het ontdekken van de hulpvraag en het zoeken naar oplossingen. Die bovendien de oplossingen in hun eigen organisaties kunnen realiseren. De cases die zij behandelen worden verzameld en geanalyseerd op bureaucratische knelpunten. Waarna uitvoerders en beleidmakers samen verbeterde dienstverlening zullen ontwerpen.

Voor meer informatie over deze pilot: Wies van den Berg // Gemeente Den Haag // wies.vandenberg@denhaag.nl

Was deze oplossing nuttig?

Laat het ons weten als u deze oplossingen nuttig vond door op de like knop te klikken.
Likes Laden...

Feedback

Laat het ons weten indien u een persona, knelpunt of oplossing mist. We zullen dit bij een volgende herijking meenemen.
Feedback geven