Er zijn te weinig zorgplekken voor personen met verward gedrag die zorg mijden. Soms kunnen ze wel terecht bij de GGZ, een verslavings- of een geriatrische kliniek. Maar ook deze partijen zijn niet altijd in staat om mensen die zorg mijden afdoende te helpen. Bijvoorbeeld omdat mensen die zorg mijden niet op komen dagen. En als een cliënt gemotiveerd raakt om bijvoorbeeld een beschermd wonen plek te accepteren, kan er voor zo’n plek een wachtlijst zijn.

Het komt regelmatig voor mensen met verward gedrag die zorg mijden geen adequate zorg krijgen. Omdat de drempel om naar een behandelend psychiater te hoog is, of omdat ze in beginsel de benodigde zorg vermijden, al dan niet door een gebrekkige probleemperceptie, gevoelens van schuld en schaamte of slechte ervaringen met hulpverleners in het verleden.

In veel gevallen werkt het systeem ook niet mee. Zorgaanbieders en financiers wijzen naar elkaar, hulpverleners wisselen te vaak en het is onduidelijk waar iemand met zijn vraag naar toe kan.

Ten slotte is het vinden van een passende behandeling of opnameplek niet altijd eenvoudig. Dan is er sprake van een mismatch in zorginhoudelijke vraag en aanbod.

Ervaart u dit knelpunt?

Laat het ons weten als u dit knelpunt ook ervaart door op de like knop te klikken.
Likes Laden...

Feedback

Laat het ons weten indien u een persona, knelpunt of oplossing mist. We zullen dit bij een volgende herijking meenemen.
Feedback geven