Vaak worden regels rondom het delen van informatie als belemmering gezien om een oplossing rondom een persoon met verward gedrag te realiseren.

In de communicatie tussen partijen wordt regelmatig een beroep gedaan op privacywetgeving om informatie niet te delen. Waardoor dit overzicht over de situatie (welke voorzieningen gebruikt iemand?) en een optimale afgewogen oplossing in de weg staat. Aan de andere kant kunnen verplichtingen rondom het delen van informatie, bijvoorbeeld bij het doen van aangifte tegen agressieve mensen, met name professionals van intramurale instellingen tegenhouden om aangifte te doen. Waardoor er minder instrumenten beschikbaar zijn om een oplossing te realiseren.

Ervaart u dit knelpunt?

Laat het ons weten als u dit knelpunt ook ervaart door op de like knop te klikken.
Likes Laden...

Feedback

Laat het ons weten indien u een persona, knelpunt of oplossing mist. We zullen dit bij een volgende herijking meenemen.
Feedback geven