Er wordt regelmatig tegen dezelfde knelpunten aangelopen in de praktijk, maar er wordt nog niet altijd structureel van geleerd en verbeterd.

Casus waarin personen zorgmijdend en gedrag vertonen, zijn weerbarstig en vergen een lange adem. In de uitvoering wordt dan op korte termijn de meeste waarde gecreëerd. Toch verzuchten betrokken professionals ook regelmatig dat ‘het systeem’ niet meewerkt, of zelfs tegenwerkt. En dat sommige knelpunten telkens weer terugkomen, in verschillende casuïstiek. Dit impliceert dat er nog niet altijd structureel geleerd wordt van knelpunten uit de praktijk. Een aanpak om vanuit praktijkknelpunten het systeem tegen het licht te houden, ontbreekt nog vaak. Ook zijn professionals vaak bang om dergelijke knelpunten op te schalen, omdat dat hun eigen onvermogen zou laten zien.

Ervaart u dit knelpunt?

Laat het ons weten als u dit knelpunt ook ervaart door op de like knop te klikken.
Likes Laden...

Feedback

Laat het ons weten indien u een persona, knelpunt of oplossing mist. We zullen dit bij een volgende herijking meenemen.
Feedback geven