Als mensen zorg mijden, is het niet altijd duidelijk wie de regie heeft. Zelfs wanneer er primair zorgproblemen zijn, maar die zich niet duidelijk manifesteren, kan het onduidelijk zijn wie verantwoordelijk is.

Zonder een professional die regie voert, is het lastig een goede oplossing te vinden voor mensen die zorg mijden. Zeker als er geen bemoeizorg is ingekocht in een gemeente, of wanneer de bemoeizorg alleen mensen met overlastgevend gedrag behandelt Terwijl het maken van een plan en afstemming vaak een voorwaarde voor succes is. Daar komt bij dat wat regie is, welk mandaat daarbij hoort, wat het ‘script’ van de regisseur is, en wie er naar de regisseur moet luisteren zelden vastligt. Verschillende ketens (zorg, veiligheid, wonen, werk en inkomen) hebben bovendien vaak eigen regisseurs. In andere woorden, het ontbreekt ten enenmale aan goede regie-instrumenten. Toch klinkt er geen term zo vaak als ‘regie’.

Inspiratie

Ervaart u dit knelpunt?

Laat het ons weten als u dit knelpunt ook ervaart door op de like knop te klikken.
Likes Laden...

Feedback

Laat het ons weten indien u een persona, knelpunt of oplossing mist. We zullen dit bij een volgende herijking meenemen.
Feedback geven