Forensische zorg is onvoldoende beschikbaar buiten de kliniek. Terwijl het daar wel nodig is.

Om risicovol gedrag goed te kunnen begeleiden is er vaak meer zorg en begeleiding nodig dan er in de reguliere zorg kan worden geboden. Het vraagt om ervaring in de omgang met risicovol gedrag en expertise op het vlak van toezicht zoals de Reclassering dat bijvoorbeeld uitvoert. Daarnaast vraagt goede zorg buiten de kliniek om afstemming tussen veel verschillende aanbieders (ggz, vg, reclassering, sociaal domein, woningcorporaties). En moeten de aanbieders expertise in huis hebben over de omgang met zware gedragsproblematiek. Het is namelijk belangrijk dat er professionals bij deze mensen betrokken blijven die een goede inschatting kunnen maken van de risico’s in iemands gedrag en de wijze waarop daar iets aan kan worden gedaan.

Ervaart u dit knelpunt?

Laat het ons weten als u dit knelpunt ook ervaart door op de like knop te klikken.
Likes Laden...

Feedback

Laat het ons weten indien u een persona, knelpunt of oplossing mist. We zullen dit bij een volgende herijking meenemen.
Feedback geven