De heer Fernandusse is een cliënt van een VG-instelling voor de behandeling en begeleiding aan mensen met een lichte verstandelijke beperking. Hij is al lange tijd in de stad bekend als veelpleger. Het is een ernstig verslaafde man met psychosespectrumsyndroom, die op basis van een ISD-maatregel bij deze instelling is geplaatst op de intensieve zorggroep. Aansluitend aan de ISD-maatregel is hij met een rechterlijke machtiging bij deze instelling gebleven. Deze machtiging is nodig, omdat zijn hang naar de straat heel groot is. Zonder dwingend kader gaat hij weer in de stad zwerven. Hij is in die situatie erg beïnvloedbaar door anderen. De instelling heeft al voor het aflopen van de ISD een indicatie aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Deze geeft echter géén indicatie voor langdurige zorg voor hem af. Het CIZ stelt dat bij de heer Fernandusse zijn psychiatrische problemen voorliggend zijn en dat hij vroeger op gemiddeld intelligentieniveau heeft gefunctioneerd en daarom niet voor indicatie in aanmerking komt.

De heer Fernandusse is eerder zes jaar onder behandeling geweest van een ggz-instelling. In de tijd dat hij in de stad zwierf, was hij onder zorg van het FACT-team. Deze ggz-instelling vindt echter dat meneer niet in de psychiatrie, maar in de verstandelijk gehandicaptenzorg thuishoort: hij functioneert nu op verstandelijk gehandicaptenniveau en gedijt goed in de instelling voor LVB-zorg. De ggz-instelling heeft zelfs een verklaring opgesteld ten behoeve van de indicatie. Ondanks dat verstrekt het CIZ geen indicatie voor langdurige zorg. Ook een bezwaarprocedure bij het CIZ heeft geen nieuw besluit opgeleverd. Deze procedure heeft ruim 6 maanden geduurd.

Vervolgens is contact gezocht met de gemeente, om te kijken naar de mogelijkheden vanuit de WMO. Dit is op niets uitgelopen. Dat betekent dat de heer Fernandusse al ruim 7 maanden zonder financiering bij de instelling verblijft als de casus wordt ingebracht bij het Schakelteam. Dat is niet langer houdbaar, waardoor de instelling zich genoodzaakt zal zien om hem binnenkort op straat te zetten.